Declaraţie de acceptare a succesiunii

Declaraţia de acceptare a succesiunii este actul notarial prin care succesibilul (persoana care îndeplineşte condiţiile legale pentru a putea moşteni) îşi însuşeşte explicit titlul sau calitatea de moştenitor, consolidând transmisiunea moştenirii realizată de plin drept la data decesului defunctului.

Succesibilul care doreşte să accepte succesiunea poate să dea această declaraţie numai în termenul de opţiune succesorală de un an prevăzut de art. 1103 din noul Cod Civil, la orice notar public din România sau la Consulatele României (pentru cetăţenii aflaţi în străinătate).

Declaraţia de acceptare poate să vizeze doar întreaga succesiune. Cu alte cuvinte, cel care care doreşte să moştenească nu poate accepta doar o parte din succesiune şi să renunţe la cealaltă parte (de ex., să accepte un bun imobil lăsat de defunct, dar nu şi creditul neachitat de către acesta din urmă). Este de reţinut însă că moştenitorii legali şi legatarii universali sau cu titlu universal răspund pentru datoriile şi sarcinile moştenirii numai cu bunurile din masa succesorală, proporţional cu cota fiecăruia.

Principalele avantaje practice ale acestei declaraţii:

  • declaraţia de acceptare a moştenirii se înscrie într-un registru notarial ţinut la nivel naţional pe care notarul public îl va verifica în momentul dezbaterii succesiunii defunctului. Astfel, succesibilul poate preveni situaţii precum cea în care un alt moştenitor încearcă să facă dezbaterea succesiunii cu omiterea sa;
  • un alt moştenitor nu va mai putea contesta calitatea de moştenitor acceptant a moştenitorului care a dat declaraţia de acceptare (de exemplu, prin invocarea excepţiei de neacceptare a succesiunii în instanţă).

Acte necesare

  • actul de identitate al persoanei care acceptă succesiunea (original)
  • certificatul de naştere al persoanei care acceptă moştenirea (original)
  • certificatul de deces al defunctului (original)

Dacă certificatul de deces original se află în posesia altei persoane, puteţi solicita eliberarea unui duplicat de la serviciul de stare civilă al primăriei. Certificatul de deces se eliberează la cerere membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite. Pentru detalii, accesaţi: eliberarea unui duplicat de pe certificatul de deces.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos