Declaraţie de notorietate

Declaraţia de notorietate este actul notarial prin care o persoană declară, pe proprie răspundere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală pentru falsul în declaraţii (art. 292 Cod Penal), după caz:

  • numele sub care mai este cunoscută o persoană în societate;
  • că persoana în cauză este una şi aceeaşi cu cea a cărei nume a fost greşit sau incomplet trecut (de ex. omiterea unui prenume) în unele acte sau documente personale (certificat de naştere, căsătorie, titlu de proprietate etc.).
  • alte situaţii de fapt care pot fi de notorietate într-o comunitate (anul decesului unei persoane etc.).

Condiţii şi precizări:

1. această declaraţie se dă de către minim două cunoştinţe ale persoanei în cauză;

2. nu este necesară prezenţa persoanei la care se referă declaraţia. Persoanele care se identifică la notariat sunt doar cele care vor da efectiv declaraţia de notorietate;

3. declaraţia de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea ca persoană fizică autorizată (PFA)/întreprindere familială se eliberează de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale, deci nu se autentifică la notariat.

4. Declaraţia de notorietate este un înscris autentificat, dar care are valoarea probatorie a unei declaraţii extrajudiciare de martor. Ea poate fi valorificată sub aspect probatoriu ca început de dovadă şi se coroborează cu alte înscrisuri. 

Acte necesare

  • actele de identitate ale celor doi martori care dau declaraţia (buletin, carte de identitate, paşaport);
  • datele de identitate ale persoanei pentru care se dă declaraţia.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos