Declaraţie pierdere diplomă de bacalaureat/licenţă

Dacă aţi pierdut diploma de bacalaureat, de licenţă sau o parte componentă a acestora (ex: foaia matricolă), trebuie să procedaţi după cum urmează:

1. primul pas este să declaraţi pierderea diplomei în Monitorul Oficial al României;

2. pasul următor este să mergeți la un birou notarial cu pagina din Monitorul Oficial în care s-a publicat anunţul de pierdere al diplomei şi să daţi o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că aţi pierdut documentul în circumstanţe necunoscute.

3. în final, trebuie să faceți o cerere către directorul instituției care a emis actul de studii la care anexați: pagina anunțului publicat în Monitorul Oficial, declarația notarială pe proprie răspundere, copia legalizată a certificatului de naștere, copie simplă a cărții de identitate, 2 poze format 3x4. După depunerea cererii cu toate actele necesare, instituția emitentă va elibera duplicatul documentului pierdut în termen de 30 de zile.

Acte necesare la notariat

pentru declaraţia de pierdere a diplomei de bacalaureat/licenţă etc.:

  • actul dvs. de identitate;
  • datele de identificare ale diplomei pierdute (seria, data eliberării..);
  • Monitorul Oficial în care aţi publicat anunţul de pierdere al diplomei.

Dacă vă aflați în străinătate, vă puteți adresa consulatului României pentru a face o procură prin care să împuterniciți pe cineva din țară să facă toate demersurile indicate în articol.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos