Declaraţie de renunţare la succesiune/moştenire

Declaraţia de renunţare la succesiune este un act care se face numai în formă autentică la orice notar public şi prin care un moştenitor are posibilitatea, în termenul de opţiune succesorală de un an  de la data decesului defunctului sau în celelalte situaţii prevăzute de Art. 1103 din noul Cod Civil, să renunţe la succesiunea acestuia din urmă, fiind considerat, ca efect al declaraţiei de renunţare, că nu a avut niciodată calitatea de succesibil, iar partea sa va profita moştenitorilor pe care i-ar fi înlăturat de la moştenire sau celor a căror parte ar fi diminuat-o dacă ar fi acceptat moştenirea. Astfel, renunţarea la moştenire nu se poate face în favoarea unui singur moştenitor, ea profită tuturor moştenitorilor care acceptă succesiunea.

Cetăţenii români domiciliaţi în străinătate pot da declaraţia de renunţare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Renunţarea la succesiune este reglementată de Art. 1120 şi următoarele din noul Cod Civil. Pentru mai multe informaţii juridice cu privire la renunţarea şi efectele renunţării la succesiune, accesaţi: renunţarea la succesiune

Acte necesare

  • actul de identitate al persoanei care renunţă la moştenire  (original)
  • certificatul de naştere al moştenitorului (original)
  • certificatul de deces al defunctului (original)

Dacă certificatul de deces original se află în posesia altui moştenitor, puteţi solicita eliberarea unui alt certificat la serviciul de stare civilă al primăriei. Certificatul de deces se eliberează la cerere membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite. Pentru detalii, accesaţi: eliberarea unui duplicat de pe certificatul de deces.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos