Legalizare acte

Pentru legalizarea copiei unui act, este necesar să prezentați la notariat originalul documentului respectiv. Înscrisul a cărui legalizare se solicită va fi fotocopiat la biroul notarial sau, după caz, va putea fi utilizată copia furnizată de client pe care notarul public o va confrunta cu originalul.

Copia legalizată a înscrisului îi permite titularului să îşi dovedească un drept sau o calitate cu ajutorul altui document decât cel original.

Acte necesare

Oricine poate solicita legalizarea copiei de pe un act original la notariat, chiar dacă documentul nu îi aparţine. De asemenea, nu se verifică identitatea, domiciliul sau capacitatea solicitantului1).

Pentru legalizarea copiei de pe un înscris, este necesar:

  • să prezentaţi originalul sau un duplicat al documentului respectiv2);
  • să completaţi cererea de legalizare (se va completa la notariat).

1) Cu excepția copiilor legalizate de pe acte aflate în arhiva biroului notarial care pot fi eliberate numai părţilor, succesorilor, reprezentanţilor şi terţilor care justifică un drept sau un interes legitim.

2) Copiile se pot legaliza doar dacă dețineți originalul sau duplicatul actului. Legalizarea nu se poate realiza doar în baza unor copii simple sau legalizate.

 

Timp de așteptare

Legalizarea copiilor de pe documentele de stare civilă sau de studii în limba română se face pe loc sau în aceeași zi. Excepție fac actele notariale emise de alte notariate și pentru care sunt necesare verificări suplimentare.

Programarea nu este necesară dacă legalizați un număr redus de documente. În cazul în care aveţi un volum mare de acte de legalizat, vă puteţi programa online prin e-mail sau telefonic la numerele afișate pe site.

De obicei, timpul de așteptare în pentru legalizarea documentelor este de 10-15 minute când biroul nu este foarte aglomerat sau dacă aveți programare.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos