Legalizare de semnătură, specimen de semnătură sau sigiliu

Notarul poate legaliza semnăturile părţilor pe acte pentru care forma autentică nu este obligatorie. De asemenea, la notariat se mai pot legaliza specimene de semnătură şi sigilii.

Acte necesare

 • exemplarele înscrisului, nesemnate;
 • acte de identitate;
 • pentru sigilii, sigiliul propriu-zis.

Preţ legalizare semnatură sau sigiliu

Tariful pentru legalizarea semnăturii, specimenului de semnătură sau sigiliului este 50 lei (+tva). Fiecare exemplar suplimentar solicitat costă 5 lei (+tva).

Pentru legalizarea de semnătură, notarul va verifica întâi înscrisul pentru a se asigura că actul nu conţine clauze care încalcă reglementările legale sau bunele moravuri. De asemenea, se va asigura că părţile sunt prezente personal şi au cunoştinţă despre conţinutul înscrisului. După aceste verificări, părţile vor subscrie exemplarele înscrisului în faţa notarului care va proceda la legalizarea semnăturii şi va redacta încheierea de legalizare a semnăturii. De la procedura semnării în faţa notarului există o singură excepţie, şi anume aceea a legalizării semnăturii traducătorului şi de pe specimenul de semnătură depus la biroul notarului public.

Legalizarea sigiliului se face prin imprimarea lui pe înscrisul prezentat în acest scop, înscris pe care se va întocmi şi încheierea de legalizare. Încheierea de legalizare a sigiliului cuprinde aceleaşi elemente ca şi cea de legalizare a semnăturii.

Încheierea de legalizare a semnăturii sau a sigiliilor va cuprinde următoarele elemente:

 • indicarea sediului biroului notarial;
 • denumirea încheierii şi numărul acesteia;
 • data îndeplinirii actului notarial (ziua, luna, anul);
 • numele şi prenumele notarului public;
 • locul unde s-a îndeplinit actul notarial (când notarul a îndeplinit actul în afara sediului biroului, se va preciza împrejurarea care justifică întocmirea înscrisului în acel loc);
 • numele părţilor, domiciliul sau sediul lor, menţiunea că s-au prezentat în persoană, precum şi modul în care li s-a constatat identitatea;
 • arătarea îndeplinirii condiţiilor de fond şi de formă ale actului notarial (constatarea subscrierii în faţa notarului public a tuturor exemplarelor înscrisului - pentru legalizarea semnăturii şi a specimenului de semnătură, respectiv constatarea imprimării sigiliului în faţa notarului public pe înscrisul prezentat în acest scop, pentru legalizarea sigiliului);
 • constatarea îndeplinirii actului notarial;
 • menţiunea perceperii onorariului şi cuantumul acestuia;
 • semnătura şi sigiliul notarului public.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos