Procură administrare societate

Procura notarială generală de administrare a unei societăți este un contract de mandat prin care administratorul societății respective (mandantul) împuterniceşte o persoană (mandatar) să îndeplinească, să încheie şi să execute orice acte şi fapte juridice de administrare, conservare sau dispoziție pentru buna desfăşurare a activităţii societății.

Sunt acte de administrare: închirierea unori bunuri din patrimoniul societății, încasarea veniturilor din chirii, încheierea contractelor de prestări servicii, încheierea și desfacerea contractelor de muncă etc. 

Sunt acte de conservare: depunerea bilanțurilor sociietății, supravegherea şi verificarea evidenţei contabile, contestarea constatărilor organelor financiare, fiscale sau a altor organe de control, semnarea proceselor verbale de constatare, semnarea şi avizarea declaraţiilor fiscal și a declaraţiilor unice etc, plata taxelor şi impozitelor către stat etc.

Sunt acte de dispoziție: efectuarea de operaţiuni bancare în şi din conturile societății comerciale, vânzarea unor bunuri din patrimoniul societății, actele de dizolvare, de lichidare a societăţii, de cesiune părţi sociale

 

Acte necesare

  • cartea de identitate a administratorului societății1 ;
  • copie de pe cartea de identitate a persoanei împuternicite să administreze societatea2;
  • certificatul de înregistrare fiscală al societății ("CUI-ul").

[1] Administratorul societății trebuie să vină personal la notariat pentru a face această împuternicire.
[2] Nu este necesară și prezența la notariat a persoanei împuternicite.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos