Procură de reprezentare la divorțul notarial

Soții care divorțează de comun acord la notariat pot să depună cererea de divorț la notarul public printr-o terță persoană împuternicită cu procură autentică notarială. Pot fi reprezentați prin procură atât ambii soți, cât și doar unul dintre aceștia. De asemenea, un soț il poate reprezenta pe celălalt prin procură la depunerea cererii.

După depunerea cererii de divorț, notarul public le va acorda soților un termen de reflecție de 30 de zile. După trecerea acestui termen, va fi necesar ca ambii soți să se prezinte personal la biroul notarial pentru eliberarea certificatului de divorț. Reprezentarea prin procură notarială nu mai este posibilă la eliberarea certificatului de divorț notarial.

Acte necesare

  • actul de identitate al soțului care face procura (mandant);
  • copie de pe actul de identitate al persoanei împuternicite (mandatar);
  • certificatul de căsătorie.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos