DATA DESCHIDERII SUCCESIUNII

Este important de făcut distincţia între data deschiderii succesiunii şi data  deschiderii procedurii succesorale notariale.

Moştenirea (succesiunea) unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia spune succint şi concis noul nostru cod civil in art. 954 alin.1.

Dovada morţii se face cu certificatul de deces sau hotărârea instanţei competente prin care s-a declarat moartea, rămasă definitivă, în acest ultim caz, data decesului fiind cea stabilită în conţinutul hotărârii judecatoreşti.

Procedura succesorală notarială se deschide la cererea oricărei persoane interesate, cerere care poate fi făcută numai după deschiderea succesiunii (decesul) unei persoane deoarece transmisiunea moştenirii este o transmisiune pentru cauza de moarte (mortis causa).

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos