SESIZAREA NOTARULUI

Procedura succesorală notarială se deschide la cererea oricărei persoane interesate. Prin sintagma "orice persoane interesate" se poate înţelege, cu titlu exemplificativ:

  • orice succesibil legal sau testamentar precum şi creditorii acestora
  • orice creditor sau debitor al defunctului,
  • executorul testamentar, în situaţia în care există un testament prin care este instituit un executor testamentar,
  • orice reprezentant al succesibililor - tutori, curatori, mandatari, inclusiv avocaţi,
  • autoritatea administraţiei publice competente în cazul succesiunilor vacante,
  • secretarul unităţii administrativ teritoriale care în conformitate cu prevederile art.V pct.1 din Legea 133/2012, va comunica în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, Camerei Notarilor Publici în a carei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale.

MODEL CERERE PENTRU DEZBATEREA SUCCESIUNII

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos