Calculator Taxe Notariale

Calculator taxe notariale noua casa

Curs BNR 16 aprilie:

Alegeti Moneda:

Valoare imobil:

Cumparatorul este persoana:

Vanzatorul este persoana:

Cumparatorul plateste:

Onorariu notarial Noua Casa: 0 Lei (TVA inclus)
Taxă ANCPI intabulare: 0 Lei

*Rezultatele și prețurile afișate de către calculator au doar scop informativ.
Dacă doriți să lucrați cu noi vă rugăm să ne contactați. Telefon: 021.315.9393

Noua casa

Atunci când cumpărați o casă nouă, notarul dumneavoastră joacă un rol esențial în procesul de deținere a casei. După ce cumpărătorul și vânzătorul ajung la o înțelegere comună, revine acum notarului să se asigure că toate actele (certificate, acte, împrumuturi etc.) legate de achiziție sunt în vederea finalizării tranzacției. Aceasta este o sarcină esențială, deoarece verifică dacă vânzătorul deține proprietatea deplină a ceea ce vrea să vândă și dacă bunul este ipotecat sau are servituți, contracte de închiriere etc. Cumpărătorului nu i-ar face plăcere să afle că există o ipotecă înregistrată împotriva casei după ce a cumpărat-o! De asemenea, notarul oferă sfaturi imparțiale și asistă părțile. Odată ce aceste verificări au fost efectuate, și există fonduri suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, notarul poate întocmi actul și se poate efectua plata. Notarul se ocupă apoi de toate formalitățile de vânzare: înregistrarea actului, plata taxei de timbru, înregistrarea vânzării în cartea funciară etc. Cu ajutorul calculatorului de mai sus puteți afla exact cât costă tariful minim legal al notarului.

Cum să plătești taxe notariale minime la Notar:

Dacă trebuie să obțineți un contract sau o altă hârtie semnată de un notar, este necesar să plătiți o taxă furnizorului de servicii notariale. Cunoașterea din timp a taxele notariale vă poate ajuta să bugetați cheltuielile și să evitați o întârziere în semnarea documentelor. Cu ajutorul calculatorului de mai sus puteți afla exact cât costă tariful minim legal.

Taxe Notariale antecontract

Dacă doriți să semnați un antecontract privind cumpărarea unui bun imobil trebuie să aveți în vedere și taxele notariale datorate cu acest prilej. Taxele se calculează în funcție de valoarea avansului, ca procent de 1% din acesta (la care se adaugă TVA), dar nu mai puțin de 150 lei plus TVA. De reținut este faptul că valoarea onorariului plătit la întelegere, indiferent de sumă, nu se scade din totalul onorariului de la vânzare.

Prețuri Notari

Au toți notarii aceleași prețuri?

Răspunul este NU! Taxele notariale diferă de la notar la notar. Pentru același act legalizat este posibil să plăți mai mult la un notariat față de altul. Diferențele între onorariile notariatelor se datorează experienței în domeniu, renume etc.

Grila notarială

Grila stabilește tarifele minime legale pentru orice serviciu notarial. În acest caz, un notar nu poate să taxeze mai puțin decât această grilă, însă poate taxa orice sumă mai mare.

Cine alege notarul, vânzătorul sau cumpărătorul?

În cele mai multe cazuri, alegerea notarului se face de către persoana care achită onorariul, adică cumparatorul.

Notar scump

Pot fi obligat(a) să apelez la serviciile unui notar mai scump?

Fiecare persoană are dreptul legal să plătească tariful minim pe grilă și nu poate fi obligat în niciun fel să plătească mai mult. Conform prevederilor legale vânzătorul sau banca nu poate obliga cumpărătorul la ce notariat să meargă.

Taxe minime

Cum aleg un notar cu taxe minime?

Notariatele legale, cu tarife minime, taxează conform grilei notariale în vigoare, identică cu cea din calculator taxe notariale. Folosind calculatorul de mai sus aflați exact taxele minime pe grila notarială.

Onorariu notarial

În prezent, onorariile pentru serviciile notariale sunt stabilite prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 46/C din data de 06.01.2011, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 133/22.02.2011. În virtutea faptului că notarul public a fost investit cu exerciţiul autorităţii de stat, a primit totodată obligaţia şi răspunderea de a colecta şi vărsa anumite taxe şi impozite pentru stat, sume care nu au legătură cu onorariul notarial. Astfel, în funcţie de tipul actului solicitat, părţile pot plăti, pe lângă onorariul notarial şi alte sume, pe care notarul doar le încasează pentru a le vira ulterior beneficiarilor, dar care sunt denumite popular şi impropriu tot “taxe notariale”, şi anume:
  1. impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, care, conform prevederilor art. 111 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este datorat statului de către persoana fizică care transferă dreptul de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia asupra bunurilor imobile (terenuri şi construcţii);
  2. tariful pentru serviciile de publicitate imobiliară furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (A.N.C.P.I.), stabilite prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 39/06.04.2009, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr,. 253/16.04.2009;
  3. taxa pe valoarea adaugată, în cuantum de 19%, cf. prevederilor art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificaile si completarile ulterioare, care se adaugă la onorariul notarial datorat;
  4. tarifele pentru verificările şi înscrierile efectuate în Registrele unice administrate de U.N.N.P.R., conform dispoziţiilor Codului civil;