Curs BNR 16 aprilie:

Alegeti Moneda:

Valoare bunuri mostenite:

Ani trecuti de la deces:

Moștenitorii plătesc:

Onorariu notarial certificat mostenitor: 0 Lei (TVA inclus)
Taxă ANCPI intabulare: 0 Lei
Impozit catre Stat: 0 Lei

*Rezultatele și prețurile afișate de către calculator au doar scop informativ.
Dacă doriți să lucrați cu noi vă rugăm să ne contactați. Telefon: 021.315.9393

Succesiune

Un certificat de succesiune se numește moștenire. Moștenitorii îl pot folosi pentru a dovedi că au dreptul la soldul bancar sau la proprietățile imobiliare unei persoane decedate.

Există două tipuri de succesiune:
testamentară – când este guvernată de un testament
intestatată – când este guvernată exclusiv de lege

În orice caz, sistemul nostru juridic impune ca o parte din moștenire, „legitim”, să revină de drept rudelor apropiate. Datorită cunoștințelor sale specifice în materie, implicarea unui notar este extrem de importantă în a face alegerile care se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră și în a parcurge toate demersurile pentru a asigura o succesiune în siguranță.

Rolul notarului

Datorită pregătirii sale specifice în materie de succesiune, intervenția notarului este de maximă importanță în toate cazurile de succesiune în urma decesului deoarece:

asistă moștenitorii în pregătirea și depunerea la timp a declarației succesorale;
se ocupă de înregistrarea moștenitorilor ca proprietari ai bunurilor defunctului în cartea funciară;
formalizează actele oficiale necesare pentru eliberarea în favoarea moștenitorilor a conturilor bancare sau de valori mobiliare deținute pe numele defunctului;
obține autorizația judecătorească necesară în cazul legaturilor către minori sau persoane incapabile;
formalizează actele referitoare la acceptarea sau respingerea moștenirii.

În toate aceste domenii, sfatul notarului asigură alegerile care se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră.

Cu ajutorul calculatorului de mai sus puteți afla exact cât costă tariful minim legal al notarului.

Cum să plătești taxe notariale minime la Notar:

Dacă trebuie să obțineți un contract sau o altă hârtie semnată de un notar, este necesar să plătiți o taxă furnizorului de servicii notariale. Cunoașterea din timp a taxele notariale vă poate ajuta să bugetați cheltuielile și să evitați o întârziere în semnarea documentelor.

Cu ajutorul calculatorului de mai sus puteți afla exact cât costă tariful minim legal.

Prețuri Notari

Au toți notarii aceleași prețuri?

Răspunul este NU! Taxele notariale diferă de la notar la notar. Pentru același act legalizat este posibil să plăți mai mult la un notariat față de altul.

Diferențele între onorariile notariatelor se datorează experienței în domeniu, renume etc.

Grila notarială

Grila stabilește tarifele minime legale pentru orice serviciu notarial. În acest caz, un notar nu poate să taxeze mai puțin decât această grilă, însă poate taxa orice sumă mai mare.

Cine alege notarul, vânzătorul sau cumpărătorul?

În cele mai multe cazuri, alegerea notarului se face de către persoana care achită onorariul, adică cumparatorul.

Notar scump

Pot fi obligat(a) să apelez la serviciile unui notar mai scump?

Fiecare persoană are dreptul legal să plătească tariful minim pe grilă și nu poate fi obligat în niciun fel să plătească mai mult.

Conform prevederilor legale vânzătorul sau banca nu poate obliga cumpărătorul la ce notariat să meargă.

Taxe minime

Cum aleg un notar cu taxe minime?

Notariatele legale, cu tarife minime, taxează conform grilei notariale în vigoare, identică cu cea din calculator taxe notariale.

Folosind calculatorul de mai sus aflați exact taxele minime pe grila notarială.

Onorariu notarial

În prezent, onorariile pentru serviciile notariale sunt stabilite prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 46/C din data de 06.01.2011, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 133/22.02.2011.

În virtutea faptului că notarul public a fost investit cu exerciţiul autorităţii de stat, a primit totodată obligaţia şi răspunderea de a colecta şi vărsa anumite taxe şi impozite pentru stat, sume care nu au legătură cu onorariul notarial.

Astfel, în funcţie de tipul actului solicitat, părţile pot plăti, pe lângă onorariul notarial şi alte sume, pe care notarul doar le încasează pentru a le vira ulterior beneficiarilor, dar care sunt denumite popular şi impropriu tot “taxe notariale”, şi anume:

  1. impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, care, conform prevederilor art. 111 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este datorat statului de către persoana fizică care transferă dreptul de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia asupra bunurilor imobile (terenuri şi construcţii);
  2. tariful pentru serviciile de publicitate imobiliară furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (A.N.C.P.I.), stabilite prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 39/06.04.2009, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr,. 253/16.04.2009;
  3. taxa pe valoarea adaugată, în cuantum de 19%, cf. prevederilor art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificaile si completarile ulterioare, care se adaugă la onorariul notarial datorat;
  4. tarifele pentru verificările şi înscrierile efectuate în Registrele unice administrate de U.N.N.P.R., conform dispoziţiilor Codului civil;