Contract de comodat auto

Prin contractul de comodat auto sau împrumutul de folosinţă al unei maşini, proprietarul autovehiculului (comodantul), oferă gratuit, spre folosinţă temporară sau permanentă, unei alte persoane (comodatarul), automobilul în cauză, cu obligaţia celei din urmă sa-l restituie în natură, în individualitatea sa.

Este de reținut că prin contractul de comodat nu se transmite proprietatea autoturismului, ci doar folosinţa.

Contractul de comodat este singura posibilitate prin care se poate împrumuta gratuit folosința unui autoturism. În prezent, folosința autoturismului nu mai poate fi cedată prin procură astfel cum se proceda în trecut, înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod Civil.

 

Acte necesare la notariat

  • acte de identitate părți1 2;
  • talonul şi cartea de identitate a maşinii;
  • certificat fiscal eliberat de DITL (Direcția Impozite și Taxe Locale);
  • pentru persoane juridice, act constitutiv, hotărâre AGA;
  • pentru autoturismul deţinut de comodant prin contract de leasing, este necesar şi acordul firmei de leasing cu privire la încheierea contractului de comodat - adresă emisă de societate în acest sens.

1) Ambele părți se vor prezenta la notariat cu originalul actelor de identitate. Dacă una dintre părțile contractului de comodat nu se poate prezenta personal la notariat în ziua semnării (de exemplu, se află în străinătate sau în provincie), atât comodantul cât și comodatarul pot fi reprezentați la biroul notarial prin procură notarială specială de o altă persoană sau de cealaltă parte. Împuternicirea se poate realiza la orice notar public din România sau, în cazul cetățenilor români aflați în străinătate, la consulatul României din țara în care se află.

2) În cazul în care comodantul este căsătorit și mașina a fost dobândită în timpul căsătoriei, este necesară prezența ambilor soti la semnarea contractului de comodat.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos