Contract de comodat locuinţă

Prin contractul de comodat, proprietarul unui imobil (apartament, casă etc.), numit comodant, poate oferi gratuit unei alte persoane, numită comodatar, folosința bunului său pe durată determinată sau permanent pentru a fi folosit ca locuință sau în alt scop (spațiu comercial, punct de lucru, sală de sport etc.).

Definit de Art. 2146 al Noului Cod Civil, contractul de comodat este numit și "împrumut de folosinţă", prin el transmițându-se doar folosinţa asupra locuinţei/imobilului, nu şi proprietatea.

Acte necesare

  • acte de identitate părți1;

  • act de proprietate (după caz: contract vânzare-cumparare, proces verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor2);
  • pentru persoanele juridice, actele de funcţionare.

1. Dacă una dintre părțile contractului de comodat nu se poate prezenta personal la notariat în ziua semnării (de exemplu, se află în străinătate sau în provincie), atât comodantul cât și comodatarul pot fi reprezentați la biroul notarial prin procură notarială specială de o altă persoană sau de cealaltă parte. Împuternicirea se poate realiza la orice notar public din România sau, în cazul cetățenilor români aflați în străinătate, la consulatul României din țara în care se află.

2. Pentru a putea ceda folosința unui imobil moștenit, comodantul trebuie să dezbată mai întâi succesiunea la notariat pentru a obține certificatul de moștenitor.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos