Declaraţia soților privind ultima locuinţă comună în cadrul divorțului notarial

Soții pot divorța prin acord atât la un notar public de la de la locul căsătoriei, cât și la un notariat de la ultima lor locuinţă comună. Prin ultima locuinţă comună se înţelege locuinţa în care au convieţuit soţii. Dovada ultimei locuinţe comune se poate face, după caz:

1. prin actul de identitate, dacă a fost domiciliul măcar al unuia dintre soţi, sau prin înscrisul care dovedeşte proprietatea ori deţinerea folosinţei (vânzare-cumpărare, donaţie, închiriere, comodat etc).

2. prin declaraţie autentică a ambilor soți, dată pe proprie răspundere şi consemnată atât în cererea de divorţ, cât şi în încheierea de admitere pe baza căreia se vă elibera certificatul de divorț (dacă, spre exemplu, soţii au convieţuit într-o locuinţă asupra căreia nu deţineau niciun titlu, cum ar fi locuinţa unuia din părinţi sau a altei rude sau cunoştinţe). Prin urmare, dând această declarație pe proprie răspundere, soții pot divorța la un notariat situat într-o localitate diferită decât cea a locului unde au încheiat căsătoria, chiar dacă în actul de identitate figurează cu un alt domiciliu.

Notă: în ceea ce priveşte municipiul Bucureşti, soții pot divorța la oricare dintre notarii publici care îşi exercită activitatea în capitală. Cu alte cuvinte, soții care s-au căsătorit sau au avut ultima locuință comună în București, pot solicita desfacerea căsătoriei la orice birou notarial din capitală, indiferent de sector.

Acte necesare pentru declarația privind ultima locuință comună

  • actele de identitate ale ambilor soți;
  • certificatul de căsătorie;
Doriți mai multe informații?

Contactați-ne acum completând formularul de ma jos