Declaraţie acord părinte plecare minor în străinătate

Declarația pentru ieșirea minorului din țară, cunoscută și sub numele de „procură pentru copil minor”, este un act necesar la frontieră pe care părintele ce nu îl însoțește pe minor în călătoria în afara țării trebuie să-l facă la notariat sau, dacă se află în străinătate, la Consulatul/Ambasada României.

Această declarație va fi necesară pentru copiii minori cu cetățenie română doar la ieșirea din România, nu și la intrarea în țară.

Declarația poate fi dată și în fața unui notar străin, caz în care trebuie supralegalizată sau apostilată conform Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine*).

*) Excepție de la această regulă fac statele cu care România a încheiat tratate, convenții sau acorduri de asistență juridică, în materie civilă sau de drept al familiei, care prevăd scutirea de supralegalizare.

Acte necesare pentru declaraţie

  • actul de identitate al părintelui sau, după caz, părinţilor1 care îşi dau acordul în sensul plecării copilului lor minor în altă ţară, însoţit de celălalt părinte sau, respectiv, de o terţă persoană majoră;
  • datele de identificare ale persoanei însoţitoare (părinte, bunic sau terţ);
  • certificatul de naştere al copilului minor;
  • copia pașaportului2) sau a cărții de identitate a copilului minor.

1) Când minorul este însoțit de o terță persoană și este necesar acordul ambilor părinți, aceștia pot da împreună o singură declarație notarială. Declaraţiile se pot da şi separat (de exemplu, un părinte poate da declaraţia la Consulatul României, iar celălalt, la un notar public din Bucureşti sau provincie). În acest caz, însoţitorul va prezenta ambele declaraţii la frontieră;

2) Copilul minor care nu a împlint 14 ani poate ieși din țară doar dacă deține pașaport. Potrivit reglementărilor legale actuale, copiii minori nu mai pot fi trecuţi pe paşapoartele părinţilor;

3) Declarația este necesară și în cazul părinților necăsătoriți.

Valabilitate

Declarația se poate da pentru o perioadă care nu poate depăși 3 ani de la data întocmirii, potrivit Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 169/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 772 din 3 octombrie 2016.

De asemenea, conform noilor modificări legislative introduse în octombrie 2016, nu mai este obligatoriu să se menționeze în cuprinsul declarației și statul sau statele de destinație, după caz.

Doriți mai multe informații?

Contactați-ne acum completând formularul de ma jos