Viză pentru România – permis de şedere – invitaţie cetăţeni străini

Pentru obținerea vizei de scurtă ședere ce are ca scop vizita în România a cetăţenilor străini din anumite state din afara UE sau a SEE este necesară, printre alte acte, şi obţinerea unei invitaţii autentificate la notariat, făcută de o persoană fizică sau juridică, cetăţean român sau străin cu reşedinţa în România. Găsiți mai jos atât lista statelor pentru care este necesară invitația notarială, cât și celelalte acte necesare la Serviciul Consular al Ambasadei României sau la Consulat pentru obținerea vizei.

Viza de scurtă şedere îi permite persoanei interesate să solicite intrarea pe teritoriul României pentru alte motive decât imigrarea, în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi a căror durata sa fie mai mică de 90 de zile, în decurs de 6 luni de la data primei intrări. Acest tip de viză poate fi eliberat cu una sau mai multe intrări. Viza de scurtă şedere îi dă dreptul titularuluii ei să viziteze România pentru o perioadă de timp limitată, perioadă care nu poate fi prelungită. Dacă doreste să rămână un interval mai mare de timp pe teritoriul României, trebuie să obţină o viză de lungă şedere şi, ulterior, un permis de şedere. Totuşi, în cazul în care, din motive obiective, cetăţeanul străin nu poate părăsi teritoriul României în termenul acordat de viză, el poate obţine o decizie de returnare de la formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări, document care îi permite sa mai rămână în Romania pentru cel mult 15 zile.

Acte necesare la NOTARIAT pentru invitația notarială

Acte necesare la notariat pentru invitaţia unui cetăţean străin în România:

 • actul de identitate al părţii domiciliate în România şi care face invitaţia pentru cetăţeanul străin1;
 • copie de pe actul de identitate al cetăţeanului străin.
[1] Dacă persoana care face invitaţia este cetăţean străin cu permis de şedere în România, este necesară şi prezentarea permisului de şedere, iar identificarea se va face cu paşaportul.

Acte necesare la AMBASADĂ/CONSULAT pentru obținerea vizei pentru vizită

 • bilet de călătorie valabil până la destinație sau permisul de conducere, cartea verde și documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
 • asigurare medicală;
 • invitația notarială din partea persoanei vizitate, din care să rezulte că va asigura costurile privind îndepărtarea dacă străinul invitat nu părăsește România până la data la care îi încetează dreptul de ședere stabilit prin viză, precum și, atunci când persoană vizitata se obligă, mijloacele de întreținere și cazarea străinului;
 • dovada mijloacelor de întreținere în cuantum de 50 euro/zi pentru întreaga perioadă, dar nu mai puțin de 500 euro sau echivalentul în valută convertibilă, doar dacă din invitația notarială nu rezultă că persoana vizitată va asigura și mijloacele de întretinere;
 • dovada asigurării condițiilor de cazare, sub forma unei rezervări ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuințe în România pe numele solicitantului, doar dacă din invitația notarială nu rezultă că persoana vizitată asigură și cazarea.

Romanian Visa – residence permit – Invitation letter for Romania

Lista statelor pentru care este necesară invitație notarială

Este necesară invitația notarială doar pentru cetățenii din următoarele țări:

Africa de Sud, Arabia Saudită, Armenia, Azerbaidjan, Bahrein, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burma/Myanmar, Burundi, Cambodgia, Camerun, Capul Verde, Republica Centrafricană, Comore, Congo, Coasta De Fildeș, Cuba, Djibouti, Republica Dominicană, Ecuador, Eritreea, Etiopia, Fiji, Filipine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Guineea, Guineeea Bissau, Guineea Ecuatorială, Guyana, Haiti, Jamaica, Kazahstan, Kenya, Kuwait, Kirgistan, Laos, Lesotto, Liberia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mongolia, Mozambic, Namibia, Nepal, Niger, Oman, Papua Noua Guinee, Qatar, Rusia, Rwanda, São Tomé și Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Surinam, Swaziland, Tadjikistan, Tanzania, Thailanda, Togo, Turcia, Turkmenistan, Uganda, Ucraina, Vietnam, Zambia, Zimbabwe

Lista statelor pentru care nu este necesară invitația notarială

Nu veți avea nevoie de o invitaţie notarială, ci de o invitație avizată de Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări, prezentată în original la momentul depunerii unei cereri de viză de scurtă şedere, pentru următoarele state:
Afganistan, Algeria, Angola, Bangladesh, China, Ciad, Congo, Coreea de Nord, Egipt, India, Indonezia, Iordania, Iran, Irak, Liban, Libia, Mali, Maroc, Mauritania, Nigeria, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Sudanul de Sud, Tunisia, Uzbekistan, Yemen

Excepții

În cazul statelor indicate mai sus pentru care este neceasă o invitaţie avizată de IGI, este suficientă o invitație notarială dacă persoana interesată se află în una dintre situaţiile următoare:

 • este cetăţean străin minor al cărui părinte se află în posesia unui permis de şedere în România care este valabil cel puţin 90 de zile de la data acordării vizei de intrare;
 • soţul/soţia şi părintii cetăţeanului străin care se află în posesia unui permis de şedere în Romania care este valabil cel puţin 90 de zile de la data acordării vizei de intrare;
 • cetăţeanul străin major (peste 18 ani) al cărui părinte este cetăţean român;
 • cetăteanul străin, părinte al unui cetăţean român.
Doriți mai multe informații?

Contactați-ne acum completând formularul de ma jos