Procură cumpărare imobil (apartament, casă, teren)

Procura notarială de cumpărare a unui imobil (apartament, casă sau teren) este un contract de mandat prin care o persoană (mandantul) o împuterniceşte pe o alta (mandatar) să o reprezinte la notariat pentru cumpărarea unui imobil la un anumit preț, sau, după caz, la un preț negociat de către mandatar.

Pentru că actul pe care urmeaza să-l încheie mandatarul va avea forma autentică (contractul de vânzare-cumpărare prin care se vinde un imobil poate fi încheiat în mod valabil numai la un birou notarial), procura trebuie sa aiba aceeaşi formă pentru a fi valabilă (trebuie dată în faţa notarului public şi autentificată). Aceasta este consecinţa aplicării principiului simetriei de formă, reglementat de art. 2013 alin. 2 din noul Cod civil, potrivit căruia mandatul dat pentru încheierea unui act juridic pentru care legea impune o anumită formă, trebuie să respecte acea formă, sub sancţiunea aplicabilă actului însuşi. 

Acte necesare

  • actul de identitate1 al viitorului proprietar al imobilului (mandant);
  • copie de pe actul de identitate1 al persoanei împuternicite2 să cumpere imobilul (mandatar);

[1] Actul de identitate poate fi: buletin de identitate, carte de identitate sau paşaport.

[2] Nu este necesară prezenţa mandatarului la notariat;

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos