Procură de reprezentare la succesiune

Moştenitorul care, din diferite motive, nu se poate prezenta la dezbaterea succesiunii prin notariat, are posibilitatea să încheie o procură notarială în formă autentică prin care să desemneze o altă persoană să îl reprezinte în cadrul procedurii succesorale notariale.

Această procură se poate încheia la biroul nostru atât în cazul în care succesiunea este dezbătută la un notar public din București, cât și în cazul în care moștenirea este dezbătută la un notariat dintr-o altă localitate.

Moștenitorul aflat în străinătate și care nu poate veni în țară are posibilitatea să încheie acest tip de procură la consulatul României din țara în care se află.

Acte necesare

  • actul de identitate al părții care face împuternicirea1 (mandant), în original;
  • acte de stare civilă, în original;
  • certificatul de deces al defunctului, în original;
  • copia actului de identitate al părții împuternicite2 (mandatar) sau datele acestuia de identificare.

Note:
[1] Partea care face împuternicirea trebuie să se prezinte personal la notariat în toate cazurile.
[2] Persoana împuternicită (mandatarul) nu este necesar să se prezinte la biroul notarial.

Doriți mai multe informații?

Contactați-ne acum completând formularul de ma jos