Procură pentru eliberarea paşaportului copilului minor (sub 14 ani)

Prin procura pentru eliberarea paşaportului copilului minor, un părinte îl poate împuternici pe celălalt părinte sau pe o terţă persoană să solicite eliberarea paşaportului simplu pentru copilul minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani. În cazul în care se împuternicește o terță persoană, este necesară prezența ambilor părinți la notariat pentru a semna procura.

Împuternicirea este necesară doar în cazul minorului cu vârsta sub 14 ani. Minorul cu vârsta de peste 14 ani poate să depună numai personal cererea pentru eliberarea paşaportului, fiind însă necesară, în acest caz, fie prezența ambilor părinți în fața funcționarului direcției pașapoarte care primește cererea, fie o declarație notarială din partea acestora sau a părintelui care nu îl însoțește pe minor la depunerea cererii prin care își dă/dau acordul cu privire la eliberarea pașaportului.

Acte necesare la notariat pentru procură

Persoana care face împuternicirea trebuie să se prezinte personal la notariat1 cu următoarele documente2:

  • actul de identitate al părintelui/părinţilor care fac împuternicirea (mandant), în original;
  • copia actului de identitate al persoanei împuternicite3 să solicite eliberarea/ridicarea paşaportului minorului (mandatar);
  • copia certificatului de naştere al minorului;

1. procura se poate autentifica la orice notar public din România, indiferent de domiciliul părților, sau la Consulat / Ambasadă pentru persoanele aflate în străinătate. Când acest lucru nu este posibil, procura se poate da și la un notar străin, însă vor fi necesare formalități suplimentare cu privire la traducere, apostilare sau, după caz, supralegalizare.

2. Actele pot fi trimise inițial scanate prin e-mail pentru ca procură să fie deja redactată în momentul în care veți veni la notariat să o semnați, evitând astfel așteptarea în cadrul biroului.

3. Nu este necesară prezența persoanei împuternicite pentru autentificarea procurii la notariat. Este obligatorie numai prezența mandantului (persoana care face împuternicirea).

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos