Procură pentru copil minor

Ceea ce multe persoane numesc în mod greşit "procură pentru copil minor", reprezintă de fapt o declaraţie notarială autentică prin care un părinte sau ambii părinţi îşi exprimă acordul cu privire la ieşirea din ţară a copilului lor minor însoţit de o terţă persoană, respectiv, de către celălalt părinte.

Diferenţa esenţială între procură şi declaraţie este că procura notarială se foloseşte pentru a împuternici o altă persoană să încheie acte în numele celui care face împuternicirea, în timp ce prin declaraţie doar vă exprimaţi acordul cu privire la îndeplinirea anumitor acte (în acest caz, un părinte declară că este de acord cu plecarea copilului său minor în afara graniţelor ţării însoţit de celălalt părinte sau de o terţă persoană).

Pentru mai multe informaţii, inclusiv precizări cu privire la reglementarea legală, citiţi articolul: Acord părinte plecare minor în străinătate.

Acte necesare

  • actul de identitate al părintelui sau, după caz, părinţilor care îşi dau acordul în sensul plecării copilului sau copiilor lor minori în altă ţară/stat neînsoţit de ei sau însoţiţi de către celălalt părinte;
  • datele de identificare ale persoanei însoţitoare (părinte, bunic sau altă terţă persoană);
  • certificatul de naştere al copilului/copiilor minori.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos