Procură înmatriculare auto

Prin procura de înmatriculare auto, proprietarul unui autovehicul poate împuternici o altă persoană pentru înmatricularea mașinii, scop în care îl va reprezenta în fața autorităților competente pentru depunerea actelor necesare emiterii certificatului de înmatriculare, ridicarea acestuia, a cărții de identitate a vehiculului, a plăcuțelor de înmatriculare, inclusiv cele cu număr provizoriu, să semneze de primirea acestora etc.

Împuternicirea sau procura notarială se poate realiza la orice notar public din România sau, în cazul cetățenilor români aflați în străinătate, la consulatul României din țara în care se află.

 

Acte necesare pentru procură

  • actul de identitate al proprietarului1) mașinii (mandant);
  • copie de pe cartea de identitate a persoanei sau persoanelor2) împuternicite (mandatari);
  • dacă există, talonul și cartea de identitate a vehiculului;
  • factură sau contract de vânzare-cumpărare al mașinii;
  • pentru persoane juridice, act constitutiv, hotărâre AGA.

1) mandantul (persoana care face împuternicirea) trebuie să vină personal la notariat pentru a semna procura.
2) Proprietarul poate mandata prin împuternicire una sau mai multe persoane. Prezența mandatarului la notariat nu este necesară.
3) Această procură se realizează, de regulă, pe loc. Este recomandat să ne trimiteți prin e-mail actele scanate, astfel încât să veniți la notariat doar pentru a semna și ridica procura.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos