Procură pentru bancă

Prin acest tip de procură sau împuternicire notarială, o persoană (mandantul) poate împuternici pe o alta (mandatarul) să o reprezinte în fața unei instituții bancare pentru realizarea unei operațiuni bancare în numele său.

De exemplu, mandatarul poate fi împuternicit pentru semnarea unui contract de credit de nevoi personale, unui credit imobiliar cu ipotecă, pentru retragerea unor sume de bani din contul mandantului, constituirea sau lichidarea unui cont curent sau de depozit, emiterea sau ridicarea unui card bancar, transferul unor sume de bani prin ordin de plată, solicitarea extraselor de cont lunare etc. Pentru exemple concrete de procuri, vedeţi modelele de mai jos.

Acte necesare pentru procură

  • actul de identitate al părții care face împuternicirea2 (mandant), în original.;
  • copia actului de identitate al părții împuternicite3 (mandatar) sau datele acestuia de identificare

Note:

[1] Pe lângă actele menţionate mai sus, în funcție de operațiunea bancară care face obiectul procurii, pot fi solicitate și alte documente;

[2] Partea care face împuternicirea trebuie să se prezinte personal la notariat în toate cazurile.

[3] Persoana împuternicită (mandatarul) nu este necesar să se prezinte la biroul notarial.

Doriți mai multe informații?

Contactați-ne acum completând formularul de ma jos