Procură pentru ridicarea paşaportului

Prin procura pentru ridicarea paşaportului, solicitantul poate împuternici o altă persoană pentru a îi ridica paşaportul de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la consulatul / ambasada României în străinătate.

Persoana împuternicită prin procură notarială specială poate doar să ridice paşaportul, după ce solicitantul paşaportului a depus personal actele pentru eliberarea lui. Cu alte cuvinte, titularul cererii de eliberare a pașaportului nu poate fi reprezentat prin procură şi la depunerea actelor în vederea eliberării paşaportului, ci doar la ridicare.

Notă: prezentul articol se referă la ridicarea pașaportului solicitanților majori prin procură.

Acte necesare la notariat pentru procură

  • actul de identitate al persoanei care face împuternicirea (mandant);
  • datele de identificare ale persoanei împuternicite să ridice paşaportul (mandatar).
Doriți mai multe informații?

Contactați-ne acum completând formularul de ma jos