Procura pentru spatiu SPV si semnatura electronica

Pentru a putea folosi serviciul "Depunere declaraţii on-line" oferit de Ministerul de Finanţe, conform Art. 2 alin. 4 din Ordinul MFP nr. 2520/2010, este necesar să depuneţi, la orice unitate fiscală din subordinea ANAF, printre altele, şi o procură sau împuternicire autentificată de notarul public.

Din procura pentru semnătura electronică (digitală) trebuie să rezulte dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale în numele contribuabilului. În situaţia în care titularul certificatului este deja reprezentant legal al contribuabilului în numele căruia doreşte să semneze declaraţiile fiscale, această procură nu mai este necesară.

Acte necesare:

  • cartea de identitate a administratorului societății sau, după caz, a reprezentantului PFA1, în original;
  • copie de pe cartea de identitate a persoanei împuternicite să depună declarațiile online2;
  • certificatul de înregistrare fiscală al societății/persoanei fizice autorizate ("CUI-ul"), în original;
  • actul constitutiv, în original;
  • certificat constatator - se poate obține și la notariat prin aplicația RECOM Online (taxa registrului este 20 lei).

[1] Administratorul societății sau, după caz, reprezentantul persoanei fizice autorizate, trebuie să vină personal la notariat pentru a face această împuternicire.

[2] Nu este necesară și prezența persoanei împuternicite.

 

Durata de valabilitate a procurii

Valabilitatea împuternicirii notariale este stabilită în primul rând de părți. Părţile pot limita durata procurii, indicând expres o perioadă de timp în cadrul actului notarial, fără a putea însă preciza o durată nedeterminată.

Totuși, dacă părţile nu au prevăzut un termen, procura încetează în 3 ani de la încheiere conform art. 2015 din noul Cod Civil.

Mandantul poate revoca oricând procura dată persoanei pe care a împuternicit-o să îl reprezinte la ANAF, printr-o declarație de revocare a procurii.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos