Procură pensie

În baza procurii notariale speciale pentru reprezentarea în fața instituțiilor sistemului public de pensii, persoana pensionată (mandantul) poate împuternici o terță persoană (mandatarul), după caz:

  • să ridice, în numele său, pensia sau alte drepturi cuvenite și restante;
  • să depună dosarul de pensie;
  • să deschidă contul curent atașat sau nu unui card, în vederea încasării pensiei;
  • să semneze și să ridice extrasul de cont;
  • să ridice decizia de pensie, carnetul de muncă original, precum şi taloanele de plată a pensiei, taloanele speciale de călătorie/legitimaţiei de transport etc.

Acte necesare:

  • Actul de identitate al persoanei care dă procura (mandantul);
  • Copia actului de identitate al persoanei care urmează să ridice pensia;
  • Numărul dosarului de pensie (nu și pentru procura de depunere a dosarului de pensie).

Valabilitate

Procura specială utilizată în sistemul public de pensii, indiferent de obiectul ei, este valabilă o perioadă de maximum 18 luni (un an și șase luni) de la data autentificării conform Art. 5 din Ordinul nr. 214/2012 al Casei Naționale de Pensii Publice.

De asemenea, în termenul de 18 luni, procura poate fi revocată expres de către mandant.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos