Procură cazier judiciar

Prin acest tip de procură o persoană, numită mandant, îl împuterniceşte pe un terţ, numit mandatar, pentru ca acesta din urmă să facă toate demersurile necesare pentru obţinerea cazierului judiciar.

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoanele fizice interesate pot depune cererea-tip personal sau prin mandatar-împuternicit la ghişeele subunităţilor de poliţie de la locul de naştere, domiciliu/reşedinţă.

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Găsiţi mai jos atât actele necesare la biroul notarial, cât la ghişeele subunităţilor de poliţie pentru cazul în care se solicită obţinerea cazierului judiciar de către o persoană împuternicită prin procură.

Acte necesare la notariat

(pentru autentificarea şi eliberarea procurii notariale)

  • actul de identitate al mandantului (cel care împuternicireşte), în original;
  • datele de identificare ale mandatarului (persoana împuternicită).

Acte necesare la ghişeele subunităţilor de poliţie

(pentru eliberarea cazierului judiciar cu procură, în baza cererii care se depune la locul de domiciliu sau de reşedinţă al împuternicitului care poate fi cetăţean român sau cetăţean străin cu reşedinţa în România)

  • copia actului de identitate a solicitantului;
  • copia actului de identitate a împuternicitului;
  • procura notarială, în original dacă are ca obiect obţinerea certificatului de cazier judiciar sau în copie, dacă este una generală, ce presupune împuternicirea pentru mai multe şi obţinerea certificatului de cazier judiciar;
  • timbru fiscal în valoare de 2 lei;
  • chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.

 

Doriţi mai multe informaţii?

Contactati-ne acum completand formularul de mai jos