Audierea martorilor

Audierea martorilor (cel puţin doi) este de regulă necesară pentru stabilirea cu exactitate a numărului şi calităţii moştenitorilor, pentru dovada acceptării tacite a moştenirii, în general, dovada oricărui fapt juridic ce nu rezultă cu suficientă claritate din înscrisuri.

Martorii audiaţi în cadrul procedurii notariale sunt propuşi de către moştenitori, astfel că pot fi audiate ca martori orice persoane, chiar şi rude sau afini cu condiţia să nu aibă calitatea de moştenitor sau să nu aibă un drept sau un interes asupra succesiunii. Totuşi pentru siguranţa desfaşurării procedurii, notarii preferă să audieze ca martori vecini, prieteni, colegi de şcoală şi/sau servici ai defunctului sau ai moştenitorilor.

Declaraţiile de martori sunt luate sub jurământ, sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal, sunt consemnate de notar, iar apoi semnate de martor şi de notarul instrumentator.

Doriți mai multe informații?

Contactați-ne acum completând formularul de ma jos