Tarife şi reduceri

Tarife:

Datorită complexităţii şi diversităţii metodelor de calcul, nu putem afişa o listă exactă a tarifelor, însă vă stăm la dispoziţie pentru evaluări.

Scutiri:

Sunt scutite de plata onorariilor următoarele acte întocmite în scopul valorificării unor drepturi prevăzute de lege cu excepţia cheltuielilor materiale:

 1. Declaraţii pentru obţinerea ajutorului de şomaj
 2. Declaraţii pentru obţinerea ajutorului social
 3. Declaraţii pentru obţinerea alocaţiei de stat pentru copii
 4. Declaraţii pentru acordarea burselor pentru elevi şi studenţi
 5. Declaraţii pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor foştilor deţinuti politici, veterani de război şi a văduvelor acestora
 6. Declaraţii pentru stabilirea sau valorificarea drepturilor pesoanelor handicapate

 Reduceri:

 1. Se pot acorda reduceri de până la 50% din onorariu pentru autentificarea procurilor necesare încasării pensiilor de orice natură şi a drepturilor băneşti prevăzute la secţiunea “Scutiri”, enumerate mai sus.
 2. Se pot acorda reduceri de până la 90% din totalul onorariului stabilit pentru acte notariale şi procedurile notariale încheiate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici, Camerele Notarilor Publici, personalul acestora sau al birourilor notarilor publici, precum şi cele ale notarilor publici, de soţii lor şi copiii lor minori.
 3. Se pot acorda reduceri de până la 70% din totalul onorariilor stabilite pentru actele în care părţi sunt magistraţi, soţii acestora şi copiii lor minori.
 4. Se pot acorda reduceri de până la 15% pentru redactarea, procesarea şi multiplicarea înscrisurilor întocmite de avocaţi şi consilieri juridici pe baza delegaţiei sau împuternicirii eliberate în acest sens, precum şi oricăror persoane cu studii juridice superioare, dacă acestea, soţii, ascendenţii şi descendenţii lor figurează ca parte în act. Reducerea nu se aplică în cazul în care înscrisurile sunt redactate, dactilografiate, procesate şi multiplicate de către consilierii juridici ai Camerelor de Comerţ şi Industrie, Oficiilor Registrului Comerţului, cu excepţia cazurilor în care aceste instituţii figurează ca parte în act.
 5. Se pot acorda reduceri de până la 30% din onorariul stabilit pentru autentificarea contractelor de garanţie redactate de consilierii juridici ai societăţilor creditoare, pentru credite acordate pesoanelor care nu beneficiază de reduceri şi scutiri prevăzute în alte dispoziţii din prezentele norme.
 6. Pentru moştenitorii minori, fără venituri proprii, precum şi pentru moştenitorii care nu realizează niciun fel de venituri sau realizează venituri sub venitul minim pe economie, precum şi pentru moştenitorii din zonele declarate calamitate, se pot acorda reduceri de până la 100% din onorariul datorat.