Declarație de revocare procură

Persoana care a făcut o procură notarială generală sau specială (mandantul) poate oricând să revoce această procură, prin declarație notarială de revocare a procurii în baza art. 2031 alin. 1 din noul Cod Civil.

Declarația de revocare a procurii se poate da la orice notar public român sau, dacă mandantul se află în străinătate, la consulatul României din țara în care se află.

Notarul public va solicita înscrierea declarației de revocare a oricărei procuri notariale în Registrul naţional notarial de evidenţă a procurilor şi revocărilor acestora (RNNEPR). RNNEPR este un registru administrat de către Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, în care se înregistrează procurile/mandatele date în scopul încheierii de acte şi îndeplinirii de proceduri notariale, precum şi actele de revocare a acestora.

Acte necesare pentru declarația de revocare a unei procuri

  • actul de identitate al părții care a făcut împuternicirea (mandant), în original.
Doriți mai multe informații?

Contactați-ne acum completând formularul de ma jos