Succesiuni

MOŞTENIRI/SUCCESIUNI

MOŞTENIRI/SUCCESIUNI

Moştenirea reprezintă transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în viaţă desemnate prin lege (moştenire legală) sau desemnate prin testament (moştenire testamentară).

Mai multe informaţii

DATA DESCHIDERII SUCCESIUNII

DATA DESCHIDERII SUCCESIUNII

Este important de făcut distincţia între data deschiderii succesiunii şi data deschiderii procedurii succesorale notariale.

Mai multe informaţii

LOCUL DESCHIDERII SUCCESIUNII

LOCUL DESCHIDERII SUCCESIUNII

Locul deschiderii succesiunii prezintă un interes deosebit deoarece dvs. trebuie să alegeţi unul dintre birourile notariale care, prin lege, are competenţa stabilită de a dezbate succesiunea defunctului care vă interesează.

Mai multe informaţii

SESIZAREA NOTARULUI

SESIZAREA NOTARULUI

Procedura succesorală notarială se deschide la cererea oricărei persoane interesate.

Mai multe informaţii

PROCEDURA ÎN FAŢA NOTARULUI

PROCEDURA ÎN FAŢA NOTARULUI

1. CITAREA; 2. PREZENTAREA ŞI IDENTIFICAREA SUCCESIBILILOR

Mai multe informaţii

DECLARAŢIILE SUCCESIBILILOR. DREPTUL DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ

DECLARAŢIILE SUCCESIBILILOR. DREPTUL DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ

În principiu, declaraţiile succesibililor date în faţa notarului sunt supuse sancţiunilor prevăzute de Codul penal pentru declaraţiile neadevărate.

Mai multe informaţii

STABILIREA MASEI SUCCESORALE

STABILIREA MASEI SUCCESORALE

Una dintre cele mai laborioase faze ale procedurii succesorale notariale este cercetarea compunerii masei succesorale.

Mai multe informaţii

AUDIEREA MARTORILOR

AUDIEREA MARTORILOR

Audierea martorilor (cel puţin doi) este de regulă necesară pentru stabilirea cu exactitate a numărului şi calităţii moştenitorilor, pentru dovada acceptării tacite a moştenirii, în general, dovada oricărui fapt juridic ce nu rezultă cu suficientă claritate din înscrisuri.

A

Mai multe informaţii

ÎNCHEIEREA FINALĂ

ÎNCHEIEREA FINALĂ

Încheierea finală semnifică terminarea tuturor procedurilor premergătoare eliberării certificatului de moştenitor. Ea desemnează momentul în care notarul public procedeaza la "judecarea în fond" a cauzei succesorale

Mai multe informaţii

CERTIFICATUL DE MOŞTENITOR SAU DE LEGATAR

CERTIFICATUL DE MOŞTENITOR SAU DE LEGATAR

Certificatul de moştenitor se eliberează la finalizarea procedurii succesorale notariale ca urmare a dezbaterilor necontencioase.

Mai multe informaţii

CERTIFICATUL EUROPEAN DE MOŞTENITOR

CERTIFICATUL EUROPEAN DE MOŞTENITOR

Regulamentul UE nr. 650/2012 a organizat crearea unui certificat european de moştenitor, act emis cu scopul bine definit de a fi folosit într-un alt stat membru.

Mai multe informaţii