Procură judiciară

Prin procura judiciară, o persoană care are sau urmează să aibă calitatea de parte într-un dosar aflat pe rolul unei instanţe judecatoreşti, poate împuternici un terţ (mandatarul), după caz, să introducă cererea de chemare în judecată, să o reprezinte la orice termen sau înfăţişare, să propună probe și să efectueze diferite acte procedurale în respectiva cauză.

Potrivit art. 85 din noul Cod de procedură civilă, împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică dată mandatarului care nu are calitatea de avocat se dovedeşte prin înscris autentic (procură notarială). 

Despre procura generală și procura specială

Procura generală îl autorizează pe mandatar să efectueze numai acte de conservare şi de administrare.

Pentru a încheia acte de înstrăinare sau grevare, tranzacţii ori compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii sau bilete la ordin ori pentru a intenta acţiuni în justiţie, precum şi pentru a încheia orice alte acte de dispoziţie, mandatarul trebuie să fie împuternicit în mod expres.

Mandatul se întinde şi asupra tuturor actelor necesare executării lui, chiar dacă nu sunt precizate în mod expres.

Mandatarul cu procură generală poate să reprezinte în judecată pe mandant, numai dacă acest drept i-a fost dat anume. Dacă cel care a dat procură generală nu are domiciliu şi nici reşedinţă în ţară sau dacă procura este dată unui prepus, dreptul de reprezentare în judecată se presupune dat.

Mandatul este presupus dat pentru toate actele procesuale îndeplinite în faţa aceleiaşi instanţe; el poate fi însă restrâns, în mod expres, la anumite acte.

Acte necesare pentru procura judiciară

  • actul de identitate al părții care face împuternicirea1 (mandant), în original;
  • copia actului de identitate al părții împuternicite2 (mandatar) sau datele acestuia de identificare;
  • datele dosarului, dacă acesta există (instanța pe rolul căreia se află, număr, obiect, termen etc.)

Note:[1] Partea care face împuternicirea trebuie să se prezinte personal la notariat în toate cazurile.

[2] Persoana împuternicită (mandatarul) nu este necesar să se prezinte la biroul notarial.

Doriți mai multe informații?

Contactați-ne acum completând formularul de ma jos