Cu ce acte te poţi identifica în faţa notarului public?

Înainte de a beneficia de serviciile oferite de un notar public, trebuie să dispui de acte de identitate în termen de valabilitate. Astfel, notarul public va stabili identitatea, domiciliul şi capacitatea fiecărei părţi ce va participa la semnarea actelor notariale.

Inainte de a beneficia de serviciile oferite de un notar public, trebuie sa dispui de acte de identitate in termen de valabilitate. Astfel, notarul public va stabili identitatea, domiciliul si capacitatea fiecarei parti ce va participa la semnarea actelor notariale.

Acte necesare pentru identificarea în faţa notarului 

Atunci când, din diverse motive, trebuie să te prezinţi în faţa notarului public pentru redactarea şi eliberarea anumitor documente, trebuie să te asiguri că ai la îndemână actele necesare pentru ca notarul să poată stabili identitatea tuturor părţilor participante.

Pentru cetăţenii români, notarul va solicita actele de indentitate, precum cartea de identitate simplă, cartea de identitate electronică, cartea de identitatea provizorie, toate aflate în termen de valabilitate. Actul de identitatea trebuie prezentat întotdeauna în original, notarul public neţinând cont de copii ale acestuia. Pentru a verifica actele de identitate, notarul public are acces la Registrul Naţional de Evidenţa a Persoanelor.

În lipsa cărţilor de identitate, notarul public poate solicita paşaportul, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate. O persoană cu cetăţenie romană şi domiciliul în România, nu poate folosi paşaportul pentru a se identifica în faţa notarului.

În cazul cetăţenilor străini din Uniunea Europeană, cu cetăţenia şi domiciliul într-o altă ţară, notarul va solicita paşaportul sau cartea de identitate a ţării de origine, ambele în original. Cetăţenii străini, beneficiari ai unui permis de şedere, trebuie să prezezinte şi acest document atunci când apelează la serviciile unui notar public.

Pentru apatrizi, actele solicitate de notarul public pentru identificare constau în paşaportul emis în baza Convenţiei privind Statutul apatrizilor din anul 1954, alatauri de permisul de şedere temporar sau permanent.

Cetăţenii străini din state non U.E, au nevoie de paşaportul emis de statul în care îşi au domiciul, cu viză de intrare pe teritoriul României. Persoanele care beneficieaza de o formă de protecţie în România, vor avea nevoie de un document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951. Persoanele solicitante de azil în România vor avea nevoie de paşaportul emis de statul de domiciliu şi un document temporar de identitate.

Toate actele trebuie să fie prezentate în original şi să se afle în termen de valabilitate.

Acte adiţionale pentru identificare 

Notarul public poate solicita, adiţional, pe lângă cartea de identitate, paşaport şi permis de şedere, acte privind starea civilă. În funcţie de situaţii, se solicita certificatul de naştere, certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorţ (atunci când persoanale şi-au schimbat numele de familie sau prenumele), sau certificatul de deces.

Pentru perfectarea actelor de vânzare-cumpărare şi certificate de donaţii, notarul public solicita toate actele de stare civilă care atestă gradul de rudenie între părţile semnatare.

De menţionat faptul că, în situaţiile în care notarul public cunoaşte personal părţile implicate, conform Art. 84 din Legea Notarilor Publici şi a Activităţii Notariale nr. 36/1995, nu este necesară identificarea din intermediul documentelor sau al unui avocat.

Doriți mai multe informații?

Contactați-ne acum completând formularul de ma jos