Declarație notarială pentru programul „Prima Casă”

Declarația notarială pentru programul „Prima Casă” este unul dintre actele necesare la bancă pentru solicitantul creditului „Prima Casă”. Mai exact, legea prevede că solicitantul unui credit „Prima Casă” în vederea cumpărării sau construirii unei locuințe, trebuie să dea o declaraţie autentică pe propria răspundere în fața notarului public din care să reiasă că îndeplinește una din următoarele condiţii:

a) la data solicitării creditului garantat, nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită;

b) deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă în suprafaţă utilă mai mică de 50 m2, dobândită prin orice alt mod decât prin Programul „Prima Casă”.

Aceste condiții sunt reglementate de art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009.

Acte necesare la notariat pentru declarație

  • actul de identitate al beneficiarului creditului, în original;
Doriți mai multe informații?

Contactați-ne acum completând formularul de ma jos