Certificatul de moştenitor sau de legatar

Certificatul de moştenitor se eliberează la finalizarea procedurii succesorale notariale ca urmare a dezbaterilor necontencioase.

Conform art. 1132 Cod Civil „certificatul de moştenitor se eliberează de către notarul public şi cuprinde constatări referitoare la patrimoniul succesoral, numărul şi calitatea moştenitorilor şi cotele ce le revin din acest patrimoniu, precum şi alte menţiuni prevăzute de lege”.

Întreaga procedură notarială este considerată, ca de altfel orice altă procedură notarială, o „procedură necontencioasă”. Certificatul de moştenitor, act final al unei asemenea proceduri, nu poate fi decât un act de jurisdicţie voluntară care are la bază convenţia moştenitorilor (sau în cazul unui singur moştenitor, declaraţia acestuia) cu privire la recunoaşterea reciprocă a calităţii de moştenitor, compunerea masei succesorale, cota parte deţinută de defunct din bunurile aflate în comunitatea matrimonială, modalităţile în care se va putea face partajul succesoral.

Certificatul de moştenitor este un act constatator, declarativ de drepturi precum şi un mijloc de dovadă a calităţii de moştenitor.

MODEL CERTIFICAT DE MOŞTENITOR/LEGATAR

Doriți mai multe informații?

Contactați-ne acum completând formularul de ma jos