Împuternicire pentru Registrul Comerțului

Prin acest tip de procură sau împuternicire notarială, o persoană juridică (firmă-societate comercială) sau persoană fizică autorizată (PFA) poate împuternici o terţă persoană fizică să o reprezinte la Oficiul Registrului Comerțului pentru a efectua diferite operațiuni juridice.

De exemplu, mandatarul poate fi împuternicit în vederea înregistrării firmei, înregistrarea eventualelor modificări intervenite în contractul și statutul societății comerciale, semnarea unui act adițional privind completarea obiectului de activitate al societății, declararea unui nou punct de lucru, retragerea documentelor depuse etc. Pentru exemple concrete, vedeţi modelele de mai jos.

Acte necesare

  • actul de identitate al părții care face împuternicirea1 (mandant), în original;
  • copia actului de identitate al persoanei împuternicite2 sau datele acesteia de identificare;
  • certificatul de înregistrare al firmei.

Note:

[1] Pentru persoanele juridice împuternicirea se face de către fondator, asociat, administrator/membru al directoratului sau de către reprezentanţii acestora. Pentru persoana fizică autorizată, întreprinderile individuale şi familiale împuternicirea se face de către persoana fizică, titularul întreprinderii  individuale, respectiv reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale sau,  după caz, de către un alt membru al întreprinderii familiale, în condiţiile legii.

[2] Persoana împuternicită (mandatarul) nu este necesar să se prezinte la biroul notarial.

Doriți mai multe informații?

Contactați-ne acum completând formularul de ma jos